p.MsoNoSpacing {margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } .style9 { background-image: url('materiały/VR%2021.jpg'); } .style10 { background-color: #008000; } .style11 { color: #FFFFFF; background-color: #008000; } .style12 { color: #FFFFFF; } .style13 { font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #FFFFFF; } .style18 { text-decoration: none; } .style20 { font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #FFFFFF; text-decoration: underline; } background-color: #EFEAE0; border-bottom: 4px solid gray; color: black; padding: 5px 0; width: 100%; z-index: 10000; display: none; font-family: Arial, Verdana; } float: left; width: 80%; padding: 3px; } .style14 { font-size: x-small; } .cookie-rcol { float: right; width: 10%; } .cb { clear: both; }
 
STRONA GŁÓWNA
HISTORIA
TECHNOLOGIA
ZASTOSOWANIE
ASPEKTY ZDROWOTNE
QUIZ
Wirtualna rzeczywistośćWirtualna Rzeczywistość (VR) to technologia, która pozwala użytkownikowi na interakcję z symulowanym komputerowo środowiskiem. Technologie Wirtualnej Rzeczywistości mają charakter przede wszystkim wizualno - dźwiękowy i oparte są na projektowaniu trójmywmiarowego obrazu na ekran komputera, lub na specjalnie przygotowane ekrany okalające, które potęgują efekt immersji - zanurzenia się wygenerowanym komputerowo świecie, czy też bycia "we wnętrzu danych". Otoczony przez nie użytkownik, dzięki stereoskopicznym okularom i - często - specjalnym rękawicom (data-gloves) może wchodzić w interakcję i przemieszczać się w obrębie tak stworzonego środowiska. Perspektywa trójwymiarowa jest tu na bieżąco aktualizowana, zgodnie z aktualnym punktem widzenia użytkownika. Symulowana rzeczywistość w środowiskach VR stosowana jest obecnie przede wszystkim w celach militarnych i naukowych, od zawsze jednak związana jest także ze sztuką.